background


Et voi erota ylioppilaskunnastasi!


Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksun maksaminen ovat lain mukaan edellytys opiskelulle yliopistossa. Vastaavaa velvoitetta ei kuitenkaan ole ammattikorkeakouluissa.

Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys on räikeässä ristiriidassa perustuslain kanssa, joka takaa jokaiselle kansalaiselle yhdistymisvapauden eli vapauden kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen.


Perustuslaki 13 §:

"Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. ”

Pakkojäsenyyttä perustellaan usein vetoamalla opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen, mutta todellisuudessa suuri osa jäsenmaksuvaroista käytetään aivan muihin asioihin kuin opiskelijaterveydenhuoltoon. Opiskelijaterveydenhuollon maksun kerääminen voitaisiin myös järjestää erillisenä jäsenyydestä.

Esimerkiksi Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat maksavat tänä vuonna 142 euron suuruisen jäsenmaksun ylioppilaskunnalleen. Opiskelijaterveydenhuoltoa järjestävälle YTHS:lle tästä summasta kohdistuu vain 54 euroa.

Vaikka ylioppilaskunnilla on paljon järkevää ja hyödyllistä toimintaa, ei ketää tulisi pakottaa kuulumaan mihinkään järjestöön vasten tahtoaan.


Daniel Sazonov
Kokoomusnuorten puheenjohtajaKokoomusnuoret ajavat ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden poistamista. Voit auttaa meitä jakamalla tämän sivun sosiaalisessa mediassa sekä liittymällä Kokoomusnuoriin täältä.